BLOG o zajímavostech ze světa dotací

Výzkum a vývoj (VaV) patří mezi klíčové faktory pro inovace a růst firem ve všech odvětvích průmyslu. K tomu, aby se v podnikatelském prostředí mohl kvalitní a mezinárodně konkurenceschopný VaV realizovat je zapotřebí nejen chytrých hlav, ale také nezbytného technického vybavení. Právě na vybavení zázemí pro VaV cílí dotační program Potenciál,...

Aktivity Proof of Concept (dále jen PoC) představují klíčový a mnohdy opomíjený prvek pro (nejen) firem, které se chystají realizovat vlastní výzkum a vývoj. Tyto aktivity jsou zaměřeny zpravidla na ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu nových produktů, technologií či služeb ještě před samotným zahájením plnohodnotného výzkumu a...

V konzultacích výzkumně-vývojových dotačních projektů (Např. OPTAK Aplikace, Inovace, Proof of Concept či veřejných soutěží TAČR) bývá obvyklé, že podniky přichází s technologiemi na úrovni TRL 2 až TRL 5. Díky realizaci projektu se pak často s technologií posouvají do fáze TRL 5 - TRL 8. (Dosažení nejvyšší úrovně, TRL 9, obvykle není předmětem...