Dotace Potenciál

Získejte dotaci na nové stroje, technologie či software. Výzva Potenciál je určena k podpoře podniků s potřebou vybudovat, rozšířit či zkvalitnit své zázemí pro výzkum a vývoj. Vybavte moderními technologiemi své laboratoře, konstrukční a designová oddělení, prototypové dílny, testovací a zkušební zázemí a posilte konkurenceschopnost a inovační potenciál vaší firmy.


Příjem žádostí o dotaci: 4.Q 2024

Kdo může získat dotaci: malé, střední i velké podniky

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: 20 – 70 % celkových způsobilých výdajů

Na co je dotace poskytována:

  • stroje a technologie - např. vybavení laboratoře, prototypové dílny, konstrukčního oddělení apod. nákup vývojových strojů a zařízení (vč. sítí). 
  • hardware - např. kupní cena počítače, tiskárny a příslušenství, doprava, montáž, zapojení do sítě (včetně OEM licencí vázaných přímo na pořizovaný HW/technologií)
  • software a data - např. CAD, PLM, simulační SW atp.
  • investice do budov (rekonstrukce, výstavba)

Specifické podmínky výzvy:

  • Projekt musí být realizován na území ČR hl. m. Prahu (sídlo společnosti může být v Praze).
  • Pořizované technologie nemohou sloužit sériové výrobě


Zajímavost k programu Potenciál

  • Jiří Kvíz pracoval mezi lety 2007 - 2010 jako garant programu Potenciál ve státní agentuře CzechInvest a podílel se tak na vzniku a nastavení tohoto programu od jeho počátku. Posléze hodnotil a konzultoval stovky projektů v dotačních výzvách tohoto programu.