Jak v praxi firmám pomáhá dotační výzva Virtuální podnik s jejich digitalizací a nevýrobními procesy

22.01.2024

Dotační výzva Digitální podnik - Virtuální podnik I z OPTAK se dostává do fáze závěrečného sprintu podávání žádostí o dotaci. Ta končí 29.3.2024 a do té doby mohou české malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) podávat žádosti o dotace na zvyšování své digitální úrovně. 

V Grantuj připravujeme řadu různorodých projektů, které ukazují, že tato výzva je atraktivní pro široké spektrum firem. A jak může dotace z Virtuálního podniku pomoci vaší firmě? Připravil jsem si dvě případové studie, které mohou posloužit k vstupní inspiraci.


Fiktivní název firmy: Stavební materiály VIRTU s.r.o.

Počet zaměstnanců: 80

Popis firmy:

Stavební materiály VIRTU s.r.o. je česká firma zabývající se výrobou a distribucí stavebních materiálů.

Výzva virtuální podnik:

Firma se rozhodla využít výzvu Virtuální podnik, která umožňuje středním podnikům získat 30% dotaci na investice a služby, které jim pomohou digitálně transformovat firmu a pořizovat nevýrobní technologie. Firma se zaměřila na následující investice:

1. Pokročilý software:

Firma pořizuje pokročilý software pro správu projektů (CAE), který umožňuje efektivnější plánování a řízení výroby stavebních materiálů. Tento software umožňuje firmě zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost.

Firma dále investuje do moderního ERP systému, který umožňuje efektivní správu a řízení všech oblastí podnikání, včetně skladového hospodářství, výroby, financí, prodeje a marketingu. Tento systém umožňuje firmě zlepšit procesy, optimalizovat zásoby, zvýšit produktivitu a zlepšit komunikaci mezi odděleními. Díky modernímu ERP systému firma získala lepší přehled o svých aktivitách a mohla lépe plánovat a řídit své zdroje.

2. Webové stránky s rozšířenou funkcionalitou:

Firma vytvoří nové webové stránky propojené s jejich systémem pro správu projektů. Tyto webové stránky umožňují zákazníkům jednoduše objednávat stavební materiály a sledovat stav jejich objednávek. Tímto způsobem firma zlepšila svou komunikaci se zákazníky a zvýšila jejich spokojenost.

3. Pořízení autonomního robotického manipulátoru:

Firma investuje do autonomního robotického manipulátoru, který umožňuje automatizaci manipulace se stavebními materiály ve skladu. Tento manipulátor je vybaven senzory a umělou inteligencí, která mu umožňuje samostatně identifikovat, vybírat a přemisťovat materiály v rámci skladu. Díky tomu firma získala efektivnější a rychlejší proces manipulace se zásobami, což vede ke zvýšení produktivity a snížení chyb při manipulaci se stavebními materiály.

Výsledek:

Díky investicím získaným z výzvy virtuální podnik se firma posune na výrazně vyšší úroveň konkurenceschopnosti. Díky pokročilému softwaru a webovým stránkám s rozšířenou funkcionalitou zvýší svou produktivitu, zlepší komunikaci se zákazníky a získá nové obchodní příležitosti. Díky optimalizaci skladu dojde každý měsíc ke statisícovým úsporám.


Fiktivní název firmy: Architekti VIRTU s.r.o.

Počet zaměstnanců: 19

Popis firmy:

Architekti VIRTU s.r.o. je české architektonické studio specializující se na návrhy a realizace staveb a interiérů. Firma se zaměřuje na moderní a inovativní architekturu a poskytuje komplexní služby v oblasti architektury a urbanismu. Firma má bohaté zkušenosti a je známá pro své kreativní a funkční návrhy.

Výzva virtuální podnik:

Firma Architekti VIRTU s.r.o. se rozhodla využít výzvu virtuální podnik, která umožňuje malým podnikům získat dotaci ve výši 40% na investice a služby, které jim pomohou digitálně transformovat své podnikání. Firma se zaměřila na následující investice:

1. 3D zobrazovací systémy: Firma pořídí pokročilé 3D zobrazovací systémy, které umožňují klientům vizualizovat a prozkoumat architektonické návrhy v reálném čase. Tímto způsobem firma zlepší svou prezentaci a komunikaci s klienty.

2. Brýle pro rozšířenou realitu: Firma dále nakoupí brýle pro rozšířenou realitu při prezentaci svých architektonických návrhů. Tyto brýle umožní klientům procházet virtuální prostory a získat lepší představu o navrhovaných stavbách. Tímto způsobem firma zvýší svou konkurenceschopnost a získá nové zakázky.

3. Pokročilý software: ERP systém bude zaveden s cílem zefektivnit interní procesy a zlepšit správu projektů. Díky tomuto systému se firma může zbavit manuálních a neefektivních procesů, což vede k větší transparentnosti a koordinaci mezi odděleními. Zaměstnanci budou mít přístup k aktuálním informacím o projektech, což umožní lepší plánování a řízení zdrojů. Díky ERP systému se firma dokáže lépe přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a zvýšit svou konkurenceschopnost.

4. Kyberbezpečnost: Nový systém kybernetického zabezpečení bude zaveden s cílem chránit citlivá data a informace firmy před hrozbami z internetu. Systém bude zahrnovat implementaci firewallu, antivirového softwaru a monitorovacích nástrojů. Díky tomuto systému se firma stane odolnější vůči kybernetickým útokům a zabezpečí své důležité informace a data.

Výsledek:

Díky investicím získaným z výzvy Virtuální podnik se firma Architekti VIRTU s.r.o. posune na vyšší úroveň konkurenceschopnosti. Díky 3D zobrazovacím systémům a brýlím pro rozšířenou realitu firma zlepší svou prezentaci a komunikaci s klienty. Firma bude mít nástroje pro získání nových zákazníků a posílení své pozice na trhu v oblasti architektury. Investice do ERP systému a nového systému kybernetického zabezpečení přinesou pozitivní vliv na firmu Architekti VIRTU s.r.o. Implementace ERP systému povede k větší efektivitě a transparentnosti interních procesů, což umožní lepší plánování a řízení projektů. Nový systém kybernetického zabezpečení zvýší bezpečnost a ochranu citlivých dat firmy.V rámci konzultací a příprav žádostí o dotace se na nás obracejí desítky firem velikosti od 5 zaměstnanců z oborů jako jsou výroba, vzdělávání, účetní a daňové poradenství, obchod, potravinářství atp. Chcete i vy získat představu o tom zda a za jakých podmínek byste mohli získat dotaci na digitalizaci vaší firmy? Kontaktuje nás a domluvíme se na individuální konzultaci zdarma. Nezapomeňte, termín pro podání žádosti o dotaci končí již v březnu.


Jiří Kvíz