Dotace Digitální podnik

Dotace na digitalizaci firem. Zvyšte konkurenceschopnost svého podnikání prostřednictvím pořízení IT vybavení či prvků automatizace a digitalizace. Cílem je zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií.


Příjem žádostí o dotaci: od 15.7.2024 do 31.3.2025

Kdo může získat dotaci: podniky do 249 zaměstnanců (tzv. malé a střední podniky), musí mít alespoň dvě uzavřená účetní období

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: 25% až 60%

Jak vysokou dotaci lze získat: až 30 mil. Kč 

Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavní město Prahu (sídlo společnosti může být v Praze).
 • Dotace je poskytována na náklady, které souvisí se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, případně založení nové provozovny.

Na co lze dotaci čerpat - převážná část projektu musí být tvořena tzv. pokročilými technologiemi:

 • aktivní prvky sítě LAN: repeater, hub, bridge, router, gateway, switch, firewall, přístupové body, analyzátory síťového provozu a ochrany proti útokům DDOS atd.; 
 • periferie – specializovaná koncové zařízení: 3D zobrazovací systémy, brýle pro rozšířenou realitu a příbuzný hardware pro VR, atd.;
 • logistické technologie pro přenos dat: HW technologie a systémy sloužící pro elektronickou výměnu dat v rámci logistického řetězce (mimo konektivitu), např. RFID/QR/NFC/čárové kódy – čtečky, TTR tiskárny, přenosné terminály atd.; 
 • systémy pro monitoring: přístupové čipy, senzory (včetně senzorů pro výrobní stroje), čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro "video surveillance", docházkový a přístupový systém pro zaměstnance atd.; 
 • nezbytný hardware pro mobilní distanční přístup do LAN: 4G/5G modemy a 4G/5G routery (ne BTS), headset, hardwarové šifrovací klíče, koncový hardware zajišťující online videokonference, VPN služby; 
 • systém sloužící pro provoz AI a chytrých aplikací: servery primárně sloužící pro provoz AI, MIS, ERP, prvků SmartOffice – hlasový asistent, chytrých aplikací, blockchainu, systémů typu Matlab, HPC, monitoring a administrace sítě IoT, softwary pro internet věcí a rozšířenou realitu – IoT, AR (například ThingWorx, Vuforia, MindSphere atd.) atd.;
 • mobilní HW – tablety a příbuzná zařízení: tablety, dobíjecí stanice pro mobilní HW atd.;
 • autonomní logistické manipulátory a přepravníky: robotické manipulátory (které mohou být umístěny i v rámci výrobní linky, v případě že se jedná o oddělitelnou součást) typu tzv. "robotická ruka". Přepravníky a příbuzné technologie umožňující kromě manuálního i čistě autonomní řízení, automatizované logistické systémy pro skladování, nevýrobní autonomní robotické stroje (nejedná se o stroje pro doručování zásilek); 
 • pokročilý software: např. BIM, CAE, CDE, GIS, MIS, APS, DMS, WMS, ERP systémy, virtualizační platfomy (např. typu KVM, Azure, vSphere atd.), softwary pro řízení životního cyklu – PLM (například Vault, Windchill, 3DEXPERIENCE atd.), které mají přímý vliv na fungování firemních procesů a přináší nové funkcionality na rozdíl od základního SW, SW nástroje pro počítačovou bezpečnost, BigData, služby využívající Blockchain atd. včetně jejich nezbytné implementace; 
 • webové stránky s rozšířenou funkcionalitou: webové stránky přímo propojené s ERP žadatelem, pokročilé eshopy se zákaznickým konfigurátorem (například konfigurátor budoucího výrobku, prvky SmartOffice); 
 • prvky nových obchodních modelů: prvky nových obchodních modelů např. B2B, B2C (tyto modely musí být založeny mimo jiné na analýze dat a predikcích), backend procesy (integrace s účetnictvím, logistikou atd.); 
 • systém sloužící pro provoz AI a chytrých aplikací na virtualizovaném prostředí: pronájem výpočetního výkonu pro provoz serverů 4.0 (provoz AI, prvků SmartOffice, chytrých aplikací, blockchainu atd.) včetně jejich nezbytné implementace; 
 • vytvoření digitálního dvojčete firemních procesů: virtuální model (digitální dvojče) firemních procesů firmy žadatele, který může obsahovat i studii, včetně implementace přímo související se zavedením digitálního dvojčete (nejedná se o systémy CAD/CAM). Digitální dvojče nelze postavit pouze na textové studii;
 • implementace pokročilých software: implementace pokročilého software s přímou vazbou na nakupovanou technologii/službu. 
 • školení a certifikační proces za účelem získání mezinárodního certifikátu


Podporované aktivity:

 • Digitální transformace firmy ve smyslu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy; 
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie ve smyslu pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží nebo robotické uklízení v areálu firmy, dále například SW typu WMS a podobné; 
 • Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí) ve smyslu zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní a pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) a zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců, jehož součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav a podobné; 
 • Kybernetická bezpečnost ve smyslu systémové integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti; 
 • Jednorázová školení zakončena certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov ve smyslu IT certifikátů, digital skills a podobně; 
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů; 
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.


Na co dotaci nelze získat:

 • zejména výrobní technologie a základní IT vybavení

Příklad využití dotační výzvy Digitální podnik

Digitalizace logistiky a skladování: Klíč k efektivitě pro malé a střední podniky i s pomocí dotací z EU fondů

Dotace na digitalizaci firem patří mezi malými a středními podniky (do 249 zaměstnanců) mezi ty nejžádanější. Mohou je totiž využívat podniky napříč všemi sektory, od výrobních, přes službové až po eshopy atp.

Mezi podniky stále převládá zájem o dotaci na systémy typu ERP či CRM. Na vzestupu jsou ovšem také poptávky po systémech, které zdigitalizují skladové hospodářství a logistiku firmy, kterých se dotační podpora rovněž týká.

Digitalizace se stala nedílnou součástí moderního podnikání a není výjimkou ani v oblasti logistiky a skladování. Malé a střední podniky, které chtějí udržet krok s konkurencí a zlepšit efektivitu svých procesů, by měly věnovat pozornost trendům v této oblasti a zvažovat implementaci moderních logistických technologií.

Jedním z klíčových prvků digitalizace logistiky je využití Warehouse management systému (WMS). Tento systém umožňuje správu a kontrolu skladových operací v reálném čase, což vede k lepší organizaci skladových prostor, optimalizaci skladových procesů a snížení chyb při výdeji zboží. Díky WMS mohou podniky efektivněji plánovat zásoby, sledovat pohyb zboží a minimalizovat ztráty.

Dalším důležitým prvkem digitální logistiky jsou logistické technologie s využitím čteček a RFID, QR či čárových kódů. Tyto technologie umožňují sledovat a identifikovat zboží, což usnadňuje jeho správu, sledování a doručování. Díky nim mohou podniky zlepšit svoji skladovou efektivitu a např. zkrátit dobu potřebnou k výdeji zboží.

Automatické logistické systémy a robotické logistické manipulátory jsou další technologické inovace, které mohou přinést výrazné vylepšení do skladování a logistiky malých a středních podniků. Tyto systémy umožňují automatizovat skladové procesy, snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit rychlost a přesnost manipulace se zbožím.

Využití moderních logistických technologií a systémů může pro malé a střední podniky přinést mnoho výhod, jako je zvýšená efektivita, nižší chybovost, lepší sledovatelnost zásob, rychlejší doručování zboží a zvýšení konkurenceschopnosti. Investice do digitalizace logistiky se tak může brzy vrátit a přinést podnikům dlouhodobé úspory a zvýšení produktivity.

V situaci, kdy EU fondy, prostřednictvím dotací z výzev Digitální podnik (v rámci OPTAK), nabízejí malým a středním podnikům dotaci, která pokrývá významnou část investic do těchto technologií je vhodné této možnosti využít a naskočit na trend digitalizace v oblasti logistiky a skladování.

V poradenské společnosti Grantuj máme s přípravou dotačních žádostí zaměřených na digitalizaci bohaté zkušenosti a v rámci naší partnerské sítě dokážeme klientům zajistit také konzultanta, který disponuje mnohaletou praxí v oblasti logistiky a poradenství a dokáže tak s klientem nastavit optimální technické řešení pro jeho společnost.

Digitalizace patří mezi klíče k úspěchu a udržení konkurenční výhody v dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí, proto využijte možnosti dotační výzvy Digitální podnik, která bude vyhlášena ještě ve druhém čtvrtletí 2024.