Novinky ze světa dotací a grantů

22.5.2024 Setkáváme se s dotazy na praktické příklady projektů, které mohou být podpořeny z výzvy II Proof of Concept. Sepsali jsme tedy pro vás několik typových projektů, které vás mohou k podstatě tohoto grantu přiblížit. 

10.5.2024 Vyhlášení dotační výzvy Úspory energie. Podniky všech velikostí mohou získat až 80% dotaci mj. na následující opatření: zateplení budovy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, modernizaci výrobních a technologických procesů - výměna strojů. 


7.5.2024 Přečtěte si v našem blogu o tom, jak lze z chystané dotační výzvy Digitální podnik efektivně digitalizovat a automatizovat logistiku a skladování vaší firmy

23.4.2024 Byla vyhlášena dotační výzva Inovace. Podniky do 499 zaměstnanců mohou žádat až o 60% dotaci na nákup výrobních strojů, technologií a software. Cílem dotace je spustit výrobu nově vyvinutých produktů s vysokou mírou inovativnosti. 

10.4.2024 Přihlaste se na Webinář: Hlavní dotační možnosti zaměřené na podnikový výzkum, vývoj a inovace30.4.2024 vás během hodiny praktickou formou seznámíme s tím, jak získat až 70% dotace na mzdy vývojových pracovníků či pořízení nových přístrojů a technologií. Registrace ZDE.


9.4.2024 Vyhlášení dotační výzvy Proof of Concept (PoC). Již 10. 4. bude vyhlášena dotační výzva PoC, ze které mohou firmy získat až 70% dotaci nejen na mzdy v rámci aktivit směřujících k dotažení vývoje a ke komercializaci nového produktu, ale také zpracování studie proveditelnosti výzkumného a vývojového projektu.

5.3.2024 Získejte dotaci až 75% na služby patentových zástupců. MPO dnes vyhlásilo dotační výzvu, ze které můžete získat až 500.000,- Kč na zveřejnění přihlášek vynálezů, registrace užitných vzorů, registrace průmyslových vzorů a registrace ochranných známek.

1.3.2024 Od dnešního dne lze podávat žádosti o dotace na fotovoltaiku pro firmy a podnikatele z výzvy RES+ 1/2024. Jedná se o dotaci na vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny vč. bateriového úložiště. Podpořeny budou elektrárny nad 50 kWp (resp. 10 kWp na území hl. m. Prahy) do 5 MWp s majoritní vlastní spotřebou.


29.2.2024 Technologická agentura ČR zahájila příjem žádosti do veřejné soutěže Doprava 2030. Získejte dotaci pokrývající až 70% nákladů vynaložených na výzkum, vývoj a inovace v oblasti dopravy (silniční, železniční, vodní a letecké).

20.2.2024 Došlo k aktualizaci dotačních výzev OPTAK:

1) Aplikace - přesun do 3.Q 2024

2) Úspory energie, OZE, Inovační vouchery, Vysokorychlostní internet, Spolupráce-klastry, Partnerství znalostního transferu, Proof of Concept, Inovační vouchery - přesun do 2.Q 202419.2.2024 Chystá se dotační výzva Proof of Concept (PoC) v rámci OPTAK. Podívejte se ZDE s námi na to, proč jsou aktivity PoC pro inovační firmy důležité a v čem mohou pomoci. Dotace ve výši až 70% je poté velmi příjemným bonusem.

12.2.2024 Již za několik týdnů bude vyhlášena výzva Úspory energie z OPTAK. Nabídne dotaci až 65% na snížení energetické náročnosti budov i technologických procesů, efektivní osvětlení, využití odpadní energie atp. Zpracujeme vám žádost o dotaci a propojíme vás se spolehlivými energetickými specialisty pro zajištění všech příloh. 


1.2.2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo dotační výzvu Digitální podnik - Technologie 4.0 v rámci OPTAK o jeden měsíc, tedy do 15.3.2024. Malé a střední podniky tak mohou déle žádat o dotace na výrobní i nevýrobní stroje a digitální transformaci.

23.1.2024 Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu Národního plánu obnovy na Kreativní Vouchery. Malé a střední podniky mohou žádat o dotaci až 150.000,- na služby marketingových specialistů, UX designerů, webdesignerů, architektů, fotografů atp. Žádosti o dotace lze podávat od 1.2.2024 do 29.2.2024

17.1.2024 TAČR otevřela lhůtu pro podávání projektů do 6. veřejné soutěže (VS) Programu SIGMA. Dotace bude poskytována na projekty s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru. VS je zaměřena ověření výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska praktického uplatnění a na přípravu jejich komerčního využití.


8.1.2024 Příjem žádostí o dotace a bankovní záruky na pořízení firemních elektromobilů se očekává od března 2024. Z této výzvy je možné získat dotaci až 300 tis. Kč na jedno vozidlo a bankovní záruku NRB na úvěr až do výše 70% jistiny úvěru.

3.1.2024 Evropská komise přijala novelu nařízení o podporách De minimis. Nově bude rozhodné období zahrnovat tři roky předcházející dni poskytnutí podpory a rovněž se tato podpora navýší na 300.000 tis. EURO.

1.1.2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu přichystalo pro firmy na I. pololetí roku 2024 až 5,8 mld. Kč na podporu výzkumu, vývoje a inovací z OPTAK. Postupně budou vyhlašovány výzvy Inovace, Proof of Concept, Partnerství znalostního transferu, Aplikace, Inovační vouchery, Potenciál či Spolupráce - Klastry. 


21.12.2023 byly vyhlášeny dotační výzvy na podporu fotovoltaických elektráren z programu RES+ v rámci Modernizačního fondu. 

14.12.2023 byl zveřejněn harmonogram dotačních výzev z OPTAK na rok 2024. Pro podnikatele budou k dispozici dotace v oblastech výzkumu, vývoje, inovací, energetiky, technologií a digitalizace atp. Harmonogram.

1.12.2023 byla vyhlášena výzva z Národního plánu obnovy na nákup elektromobilů a vozidel s vodíkovým pohonem. Jedná se o kombinaci bankovní záruky a dotace ve výši až 300. tis Kč.


23.11.2023 byl zahájen příjem žádostí o dotace pro výzkumné organizace z programu SIGMA ( Proof of Concept). Příjem žádostí o dotaci je otevřen do 17.1.2024. 

25.10.2023 byla vyhlášena výzva Digitální podnik - Technologie 4.0. Malé a střední firmy mohou získat dotaci na automatické a robotické výrobní i nevýrobní technologie a na komplexní digitalizaci. 

22.11.2023 byl zahájen příjem žádostí o poskytnutí dotace z výzvy Digitální podnik - Technologie 4.0. Souběžně stále probíhá příjem žádostí do další výzvy OPTAK Digitální podnik - Virtuální podnik


4.10.2023 Ze strany TAČR byla vyhlášena 11. veřejná soutěž v programu TREND určená k podpoře projektů zaměřených na nové technologie a materiály zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

2.10.2023 byl otevřen příjem žádostí o dotaci v OPTAK, výzvě Oběhové hospodářství. Dotaci můžete získat na technologie umožňující získání, zpracování a využívání tzv. druhotných surovin.

Od 2.10.2023 lze podávat žádosti od dotaci OPTAK, výzvě Udržitelné hospodaření s vodou. Podniky mohou pořídit technologie snižující spotřebu vody ve výrobě a dalších podnikových procesech.