Proof of Concept: Důvěřuj, ale prověřuj

19.02.2024

Aktivity Proof of Concept (dále jen PoC) představují klíčový a mnohdy opomíjený prvek pro (nejen) firem, které se chystají realizovat vlastní výzkum a vývoj. Tyto aktivity jsou zaměřeny zpravidla na ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu nových produktů, technologií či služeb ještě před samotným zahájením plnohodnotného výzkumu a vývoje (VaV).


Celá řada firem se ovšem pustí svého VaV bez toho, aniž by si předem proveditelnost svých vizí prověřila. Proč je tedy důležité, aby firmy věnovaly pozornost i této fázi a co jim může PoC přinést?

Připravil jsem si pro vás 10 důvodů, proč jsou aktivity Proof of Concept pro inovativní firmy důležité:

1. Ověření tržního potenciálu: PoC umožňuje firmám zjistit, zda jejich nový (plánovaný) produkt nebo technologie skýtá skutečný potenciál úspěchu na trhu. Tímto způsobem se minimalizuje riziko investic do nerealizovatelných projektů.

2. Identifikace potenciálních problémů: Aktivity PoC pomáhají odhalit případné technické, finanční nebo tržní problémy ještě před začátkem rozsáhlého výzkumu a vývoje.

3. Zvýšení důvěryhodnosti: Úspěšné dokončení PoC poskytuje důvěryhodné důkazy o možnosti úspěchu nového produktu nebo technologie, což může být důležité při získávání investic či spolupráce.

4. Rozvoj inovačního myšlení: Proces PoC podporuje inovativní přístup a kreativitu v rámci firemního prostředí, což může vést k objevení nových příležitostí a konkurenčních výhod. Výstupy PoC tak mohou zásadně zkvalitnit výstupy navazujícího VaV.

5. Zjištění reálných potřeb zákazníků: Skrze PoC firmy mohou testovat reakce potenciálních zákazníků a získat cennou zpětnou vazbu, která pomáhá přizpůsobit nový produkt či službu jejich skutečným potřebám. Např. v segmentu inovačních start-upů se uvádí, že až 90% skončí neúspěchem mj. kvůli nedostatečné znalosti trhu.

6. Optimalizace nákladů: Identifikace problémů a nedostatků v rané fázi vývoje umožňuje efektivní řešení a minimalizaci nákladů a času potřebných na následné úpravy.

7. Podpora strategického rozvoje: PoC může sloužit jako strategický nástroj pro plánování budoucího vývoje firmy a směřování k dlouhodobým cílům.

8. Získání konkurenční výhody: Rychlá implementace a úspěšné provedení PoC může firmě zajistit prvotní pozici na trhu a vytvoření konkurenční výhody.

9. Zvýšení motivace týmu: Úspěšné dokončení PoC může zvýšit motivaci a nasazení zaměstnanců, kteří vidí konkrétní výsledky své práce a přínos pro firmu.

10. Základ pro další rozvoj: Výstupy z PoC mohou sloužit jako základ pro další rozhodování a plánování kroků ve výzkumu a vývoji firmy.

Aktivity Proof of Concept představují nezbytný krok pro firmy, které chtějí úspěšně a efektivně rozvíjet své vlastní výzkumné a vývojové projekty. Jedním z definičních znaků výzkumu a vývoje je nezbytnost překonávaní (nejen) technických nejistot. Důslednost v ranné fázi VaV v podobě PoC nemůže tyto nejistoty zcela odstranit, ale může je zásadně omezit.

Pro malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) se navíc připravuje dotační výzva, která umožní firmám hradit až 70% nákladů spojených aktivitami PoC. Mezi dotované náklady patří mzdy, externí služby, materiál či odpisy majetku.

S konzultací a přípravou dotačních projektů vám pomohou zkušení poradci Grantuj s.r.o.


Jiří Kvíz