Rozšiřte firemní zázemí pro výzkum a vývoj s pomocí dotačního programu Potenciál: Na co vše lze dotaci čerpat

29.02.2024

Výzkum a vývoj (VaV) patří mezi klíčové faktory pro inovace a růst firem ve všech odvětvích průmyslu. K tomu, aby se v podnikatelském prostředí mohl kvalitní a mezinárodně konkurenceschopný VaV realizovat je zapotřebí nejen chytrých hlav, ale také nezbytného technického vybavení. Právě na vybavení zázemí pro VaV cílí dotační program Potenciál, jehož další výzva bude vyhlášena ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Mnoho podniků však může mít mylný dojem, že dotační výzva Potenciál je určena pouze na laboratoře, ve kterých se pohybují vědci v bílých pláštích. Ve skutečnosti je tento program zaměřen na podporu infrastruktury pro výzkum a vývoj v širokém spektru odvětví i aktivit.

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj není omezen pouze na laboratorní zkoumání. Může zahrnovat mimo jiné práci konstruktérů, průmyslových designérů, výrobu prototypů a jejich následné testování a zkoušky. Každé odvětví průmyslu, od strojírenství přes elektrotechniku, automobilový průmysl, chemický průmysl, potravinářství a farmacii, může těžit z podpory zaměřené na výzkum a vývoj. A samozřejmě platí, že v každém tomto odvětví se pro VaV aktivity využívají odlišné technologie a dotační program Potenciál s tím počítá.

Dotace tak může být poskytována na celou řadu softwaru, jako jsou například softwary pro numerické výpočty, modelování, 3D a 2D návrhy, simulační nástroje pro analýzu mechanických vlastností, specifické softwary pro vývoj v automobilovém či leteckém průmyslu, analýzu dat či optimalizaci designu. V takovém výčtu bychom mohli pokračovat. A co teprve strojní vybavení a zařízení, která se při VaV v různých odvětví používají a na která lze dotaci rovněž získat. Asi nikoho nepřekvapí již zmiňované laboratorní technologie, 3D tiskárny, zkušební stoly či nejrůznější testovací komory a měřící zařízení, jako jsou spektrometry nebo mikroskopy. Ale lze dotaci z tohoto programu čerpat také na CNC obráběcí centra, laserové řezačky či frézky? Ano, v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji se často používají také technologie, které jinak bývají zpravidla spojována s výrobou. V takovém případě však musí žadatel o dotaci dostatečně přesvědčivě obhájit fakt, že jsou tyto technologie pro vývoj skutečně nezbytné.

Zkuste se tedy zamyslet nad tím, zda ve vašem podniku není vhodné investovat do rozšíření či zkvalitnění zázemí pro VaV a minimálně tak držet krok s konkurencí, která v oblasti inovací nikdy nespí. A pokud bude odpovědí na tuto otázku ano, pak se využití dotační výzvy Potenciál přímo nabízí.


Autor: Jiří Kvíz, v letech 2007 - 2010 působil jako garant programu Potenciál ve státní agentuře CzechInvest a pomáhal nastavovat parametry historicky prvních dotačních výzev programu Potenciál, v tomto programu posléze připravil či hodnotil vysoké desítky projektů