Digitalizace logistiky a skladování: Klíč k efektivitě pro malé a střední podniky i s pomocí dotací z EU fondů

07.05.2024

Dotace na digitalizaci firem patří mezi malými a středními podniky (do 249 zaměstnanců) mezi ty nejžádanější. Mohou je totiž využívat podniky napříč všemi sektory, od výrobních, přes službové až po eshopy atp.

Mezi podniky stále převládá zájem o dotaci na systémy typu ERP či CRM. Na vzestupu jsou ovšem také poptávky po systémech, které zdigitalizují skladové hospodářství a logistiku firmy, kterých se dotační podpora rovněž týká.

Digitalizace se stala nedílnou součástí moderního podnikání a není výjimkou ani v oblasti logistiky a skladování. Malé a střední podniky, které chtějí udržet krok s konkurencí a zlepšit efektivitu svých procesů, by měly věnovat pozornost trendům v této oblasti a zvažovat implementaci moderních logistických technologií.

Jedním z klíčových prvků digitalizace logistiky je využití Warehouse management systému (WMS). Tento systém umožňuje správu a kontrolu skladových operací v reálném čase, což vede k lepší organizaci skladových prostor, optimalizaci skladových procesů a snížení chyb při výdeji zboží. Díky WMS mohou podniky efektivněji plánovat zásoby, sledovat pohyb zboží a minimalizovat ztráty.

Dalším důležitým prvkem digitální logistiky jsou logistické technologie s využitím čteček a RFID, QR či čárových kódů. Tyto technologie umožňují sledovat a identifikovat zboží, což usnadňuje jeho správu, sledování a doručování. Díky nim mohou podniky zlepšit svoji skladovou efektivitu a např. zkrátit dobu potřebnou k výdeji zboží.

Automatické logistické systémy a robotické logistické manipulátory jsou další technologické inovace, které mohou přinést výrazné vylepšení do skladování a logistiky malých a středních podniků. Tyto systémy umožňují automatizovat skladové procesy, snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit rychlost a přesnost manipulace se zbožím.

Využití moderních logistických technologií a systémů může pro malé a střední podniky přinést mnoho výhod, jako je zvýšená efektivita, nižší chybovost, lepší sledovatelnost zásob, rychlejší doručování zboží a zvýšení konkurenceschopnosti. Investice do digitalizace logistiky se tak může brzy vrátit a přinést podnikům dlouhodobé úspory a zvýšení produktivity.

V situaci, kdy EU fondy, prostřednictvím dotací z výzev Digitální podnik (v rámci OPTAK), nabízejí malým a středním podnikům dotaci, která pokrývá významnou část investic do těchto technologií je vhodné této možnosti využít a naskočit na trend digitalizace v oblasti logistiky a skladování.

V poradenské společnosti Grantuj máme s přípravou dotačních žádostí zaměřených na digitalizaci bohaté zkušenosti a v rámci naší partnerské sítě dokážeme klientům zajistit také konzultanta, který disponuje mnohaletou praxí v oblasti logistiky a poradenství a dokáže tak s klientem nastavit optimální technické řešení pro jeho společnost.

Digitalizace patří mezi klíče k úspěchu a udržení konkurenční výhody v dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí, proto využijte možnosti dotační výzvy Digitální podnik, která bude vyhlášena ještě ve druhém čtvrtletí 2024.