Dotace TREND - Technologičtí lídři

Získejte dotaci pokrývající až 70% nákladů vynaložených na výzkum a vývoj v oblasti výrobních, digitálních či kybernetických technologií. 


Příjem žádostí o dotaci: 2. čtvrtletí 2024

Kdo může získat dotaci:

 • podniky všech velikostí
 • výzkumné organizace

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: 70 % celkových způsobilých výdajů

Na co je dotace poskytována:

 • mzdy
 • odpisy majetku a vybavení používaného po dobu projektu
 • smluvní výzkum
 • materiál a ostatní náklady

Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován na území ČR vč. hl. m. Prahy
 • maximální výše dotace je 25 mil. Kč
 • projekty musí mít ambici dosáhnout takového řešení, které bude uplatnitelné i na zahraničních trzích
 • dotace je poskytována ex-ante (před zahájením projektu)

Projekt výzkumu a vývoje musí cílit na výzkum a vývoj:

 • Výrobních technologií a materiálů
 • Digitálních technologií 
 • Kybernetických technologií 

Zajímavost k programu TREND 

 • Alexandra Krejzová disponuje více než 10 letou praxí v oblasti přípravy projektů do programů výzkumu a vývoje Technologické agentury ČR. Během této doby konzultovala a připravila velké množství úspěšných projektů. Alexandra dbá na maximálně detailní vstupní konzultaci, díky které je schopna kvalifikovaně posoudit šance projetu na získání dotace. Při vlastní přípravě dotačních projektů dlouhodobě udržuje o více než 50% vyšší úspěšnost, než jaká je průměrná míra schvalování dotačních projektů TAČR.
 • Hledáte výzkumnou organizaci jako partnera pro váš projekt? Obraťte se na nás a my vám díky široké síti partnerů rádi pomůžeme.