Take TRL3 seriously

21.01.2024

V konzultacích výzkumně-vývojových dotačních projektů (Např. OPTAK Aplikace, Inovace, Proof of Concept či veřejných soutěží TAČR) bývá obvyklé, že podniky přichází s technologiemi na úrovni TRL 2 až TRL 5. Díky realizaci projektu se pak často s technologií posouvají do fáze TRL 5 - TRL 8. (Dosažení nejvyšší úrovně, TRL 9, obvykle není předmětem dotace, ale může být cílem investiční podpory, například v programu EIC Accelerator.)

Co je magického na TRL3?

TRL 3 má pro dotační programy zvláštní význam. Na této úrovni technologie opouští fázi teoretického výzkumu a je experimentálně ověřena. Tento krok je klíčový, neboť poskytuje přesvědčivé důkazy o schopnosti podniku transformovat teoretické myšlenky do prakticky aplikovatelných řešení. Právě proto je TRL 3 často stanoven jako minimální vstupní úroveň pro žádosti o dotační podporu, a to často formou binárního kritéria.

Aby podniky úspěšně prokázaly dosažení úrovně TRL 3, je nezbytné předložit solidní experimentální důkazy. Ty by měly zahrnovat například publikace v odborných časopisech, technické zprávy, záznamy z testování, demonstrační videa nebo patentové přihlášky. Tato dokumentace by měla jednoznačně a ověřitelně ukazovat na úspěšné dosažení TRL 3, což je pro poskytovatele dotací klíčovým ukazatelem potenciálu projektu.


Pojďme se mrknout na pár konkrétních příkladů dosažené úrovně TRL 3 u řešení z různých oborů:

Biotechnologie - Syntetická biologie: Vývoj nového enzymu pro biochemické reakce. Na této úrovni by vědci měli mít experimentální data ukazující, že enzym funguje v kontrolovaných laboratorních podmínkách, ale nebyl ještě testován v reálném prostředí.

Doložení: Publikace v odborných časopisech, laboratorní záznamy experimentů, patentové přihlášky.

Energetika - Fotovoltaické technologie: Vývoj nového typu solárního článku. V této fázi by měl být článek schopen efektivně přeměňovat světlo na elektrickou energii v laboratorních podmínkách.

Doložení: Technické zprávy, protokoly z laboratorních testů, detailní popis technologie.

Robotika - Autonomní roboti: Prototyp autonomního robota, který je schopen provádět jednoduché úkoly v kontrolovaném prostředí, ale ještě nebyl testován v reálných podmínkách.

Doložení: Demonstrační videa, technické specifikace, zprávy o testování.

Software - Umělá inteligence pro zpracování jazyka: Algoritmus pro zpracování přirozeného jazyka, který byl testován na omezené datové sadě a ukázal schopnost správně interpretovat a reagovat na lidský jazyk.

Doložení: Výsledky testů na datových sadách, kód a jeho dokumentace, výzkumné papíry.

Materiálové vědy - Nové kompozitní materiály: Vývoj nového kompozitního materiálu s vylepšenými mechanickými vlastnostmi. V této fázi by měly být provedeny laboratorní testy prokazující tyto vlastnosti.

Doložení: Zprávy o laboratorních testech, patentové přihlášky, technické listy produktu.


Blíží se množství "TRL výzev". Pojďme se na ně připravit - budu ráda za sdílení Vašich zkušeností a poznatků s doložením či popisem TRL.

Podařilo se Vám TRL dobře doložit? Co fungovalo a s čím byla potíž? Jaký byl feedback poskytovatele?

Jsem zvědavá :)


Saša Krejzová