Digitální podnik - Virtuální podnik

Dotace na digitalizaci firem prostřednictvím pořízení hardware, software a nevýrobních technologií, např. ERP, BIM, WMS, tabletů, autonomní logistické technologie, digitálního dvojče a mnoha dalších.Příjem žádostí o dotaci: do 29.3.2024 - výzva byla ukončena, nyní lze využít výzvy Digitální podnik

Kdo může získat dotaci: podniky do 249 zaměstnanců (tzv. malé a střední podniky)

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: až 40%

Jak vysokou dotaci lze získat: až 5 mil. Kč (resp. 200 tis. EURO v režimu De minimis

Na co je dotace poskytována:

 • Dlouhodobý hmotný majetek: ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě, Specializovaná koncová zařízení a periferie, Logistické systémy, Monitorovací systémy, Hardware pro mobilní distanční přístup.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek: Software včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací, např.:  BIM, CAE, CDE, GIS, MIS, APS, DMS, WMS, ERP systémy, virtualizační platformy, softwary pro řízení životního cyklu – PLM, SW nástroje pro počítačovou bezpečnost, BigData, služby využívající Blockchain atd. , webové stránky s rozšířenou funkcionalitou: webové stránky přímo propojené s ERP žadatelem, pokročilé e-shopy se zákaznickým konfigurátorem, 
 • Služby a ostatní výdaje: Cloudové služby, SaaS, Služby poradců a expertů, Školení, Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.


 • Specifické podmínky výzvy:

  • Projekt musí být realizován na území ČR hlavní město Prahu (sídlo společnosti může být v Praze).
  • Projekt může mít až 10 míst realizace.
  • Každý žadatele (1 IČ) může v rámci Výzvy podat jednu žádost o dotaci.
  • Minimálně 80% rozpočtu projektu musí tvořit tzv. pokročilé technologie