Naše zkušenosti v dotačním poradenství

jsou tu pro vás

Alexandra nabízí 18 let zkušeností s konzultacemi a přípravou dotačních projektů, získaných v agentuře CzechInvest a předních poradenských agenturách v ČR i zahraničí. 

Dokáže vybrat a připravit to nejlepší z kompletní dotační škály od EU fondů (zejména OPTAK), přes národní programy až po mezinárodní možnosti (Horizon Europe). Pro své klienty zhodnocuje zkušenosti z příprav desítek projektů pro malé české firmy i pro velká evropská konsorcia. 

Bohaté zkušenosti Saše umožňují přizpůsobit spolupráci vždy na míru individuálním potřebám klienta. 

Grantujte se Sašou.Jiří se dotacemi zabývá rovněž 18 let, během kterých připravoval dotační výzvy a hodnotil dotační projekty v agentuře CzechInvest i řídil velkou poradenskou agenturu enovation. 

Jiří připravil, konzultoval či hodnotil stovky dotačních projektů českých firem v programech OPPI, OPPIK, OPTAK, TAČR, Národního plánu obnovy či Modernizačního fondu. Jiří pravidelně na dotační témata přispívá do médií a je členem řady odborných pracovních skupin či výborů v rámci MPO, AMSP ČR, SPČR či MŽP

Komunikovat s klienty, hledat pro ně nejlepší možná řešení a dlouhodobě sledovat jejich růst s přispěním připravených dotačních projektů je Jiřího práce i vášeň zároveň.

Grantujte s Jiřím. 

Grantujte s námi

Našim klientům garantujeme osobní přístup.

 • ​Svými osobními znalostmi a zkušenostmi garantujeme špičkovou kvalitu a zpracování žádostí o dotace na nejvyšší úrovni. ​

 • ​S námi od začátku víte, kdo konkrétně bude vaši žádost o dotaci zpracovávat a jakou praxi a výsledky v oboru má.​

 • Na zpracování Vašich projektů nenasazujeme nezkušené juniorní konzultanty. ​

 • Naše služby jsou zaměřeny pouze na smysluplné projekty, které mají potenciál přinést skutečný přínos a přidanou hodnotu. 

 • Nezaměřujeme se na kvantitu a proto je pro nás každý jeden klient výjimečný.

 • S klienty navazujeme dlouhodobá partnerství.


Naše hodnoty


 • Profesionalita: Jsme aktivními členy mnoha odborných pracovních skupin, pravidelně studujeme nová dotační pravidla, legislativu i praktické trendy v oboru. To nám umožňuje lepší rozhled a dodává jistoty v našich postupech.
 • Transparentnost a férovost: Jsme otevření a upřímní ve všem co děláme. Našim klientům poskytujeme v konzultacích přístup ke všem informacím, které ovlivňují jejich projekty. Říkáme pravdu i tehdy, když z ní neplynou žádné výhody. Stavíme vztahy založené na důvěře a dlouhodobých partnerstvích. 
 • Individuální přístup: Rozumíme jedinečným potřebám každého klienta a poskytujeme vždy řešení na míru jeho potřebám. Našimi nástroji nejsou opakovatelné šablony, ale personalizované a efektivní řešení pro každého klienta. 
 • Inovace: Neustále hledáme nové a lepší způsoby, jak pomáhat našim klientům. Náš přístup zajišťuje, že jsme vždy v popředí nejnovějších trendů a možností v oblasti dotačního poradenství.
 • Kvalita: Nepřipravujeme velké objemy projektů a proto máme možnost přistupovat ke každému případu s maximální péčí a pozorností. Přípravě žádosti i dotačnímu managementu věnujeme tolik času, kolik si vyžaduje. Někdy můžeme klienty svou důsledností rozčilovat, ale to jen proto, že abychom získali maximum informací a zajistili nejvyšší kvalitu našich výstupů. 

Zajistíme dotace na vaše projekty