Dotace Úspory energie (OPTAK)

Získejte dotaci na komplexní energetické úspory ve vaší společnosti. Díky dotaci je zajištěna rychlá návratnost investice i dlouhodobá energetická a finanční úspora firmy.


Příjem žádostí o dotaci: 24.5.2024 - 31.10.2025

Kdo může získat dotaci: podniky všech velikostí, místo realizace musí být mimo hl. m. Prahu

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: 30 – 80 % celkových způsobilých výdajů

Na co je dotace poskytována na:

 • Snížení energetické náročnosti budov - zateplení budovy, větrání a rekuperace
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie - tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů 
 • Modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu 
 • Modernizaci výrobních a technologických procesů - výměna strojů
 • Výměna osvětlení
 • Využití odpadní energie
 • Inženýrskou činnost
 • Energetický posudek (Nemáte energetického specialistu? Propojíme vás s našimi partnerskými a spolehlivými dodavateli.)
 • Projektovou dokumentace
 • Výdaje na organizaci výběrových řízení

Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován na území ČR hl. m. Prahu (sídlo společnosti může být v Praze).
 • Musí být dosaženo minimální úspory energie ve výši 30 %. 
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh