Take TRL easy, aneb jak si poradit jednou z podmínek dotačních programů zaměřených na výzkum a vývoj

08.01.2024

Mrznu, ale tetelím se. S přicházející vlnou dotační podpory pro výzkum a vývoj (zejména OPTAK Aplikace, Inovace, Proof of Concept či veřejných soutěží TAČR) mě opět čekají zajímavé konzultace – přelomová řešení, technologický high-end …. a spousta dobrých otázek a diskusí nad formulací vhodného záměru.

A taky TRL. Zkratka, jejíž obsah trápí mnoho žadatelů. Tak se trochu mrkneme na to, co to TRL znamená a proč je tak důležité TRL správně určit.

Technology Readiness Level je systém používaný k hodnocení zralosti technologie během fází jejího vývoje a testování. Původně byl vyvinut NASA v 70. letech pro hodnocení vesmírných technologií, ale od té doby byl přijat a upraven pro různá odvětví a aplikace. Je to užitečný nástroj pro hodnocení rizik a rozhodování o investicích (a také podpoře) ve vývoji technologie, poskytující jasný přehled o tom, jak dalece je technologie připravena k praktickému použití. Obvykle rozlišujeme 9 úrovní TRL:

1. Základní principy pozorovány a hlášeny: Začáteční fáze, kdy jsou zkoumány základní principy technologie.

2. Koncept technologie navržen: Vývoj teoretických prací a experimentálního ověřování.

3. Experimentální ověření konceptu: První experimentální důkaz, že koncept může fungovat.

4. Technologie ověřena v laboratoři: Technologie je testována v laboratorním prostředí.

5. Technologie ověřena v relevantním prostředí: Technologie je testována v simulovaném prostředí, který blíže odpovídá skutečnému použití.

6. Technologie demonstrována v relevantním prostředí: Prototyp technologie je testován v prostředí, které odpovídá zamýšlenému použití.

7. Systémový prototyp demonstrace v provozním prostředí: Plně funkční prototyp je testován v reálných podmínkách.

8. Systém kompletní a kvalifikován: Technologie je plně integrována a prošla všemi potřebnými testy.

9. Skutečné použití systému dokončeno a provozní: Technologie je plně provozní a byla úspěšně využita ve svém zamýšleném prostředí.


Správné vyhodnocení toho, jakou úroveň TRL naše řešení má (a bude mít po realizaci projektu), hraje velmi důležitou roli při získání finanční podpory z dotačních programů podporujících výzkum a vývoj. Neboť poskytovatel často definuje (na úrovni binárních kritérií) TRL mantinely, ve kterých se musí žadatel pohybovat. Tedy netrefit se může znamenat rychlou dotační smrt.

Zároveň však bývá pro mnoho podniků výzvou:

- vyhodnotit, jakou úroveň TRL (sakra) naše řešení přesně má?

- mluví poskytovatel o úrovni před či po realizaci projektu?

- Jak mám danou úroveň doložit?

Tips and tricks:

  1. skoukněte TRL z několika různých zdrojů a mapujte se nejlépe vždy na TRL stupnici "svého" poskytovatele, např. OPTAK Aplikace (vydržte do str. 25) nebo Horizon Europe. Hledejte "TRL z oboru".
  2. inspirujte se - například TRL Assessment tool (Horizon tool) obsahuje docela fajn příklady.
  3. vsaďte na kvalitnější dokumentaci :) Opravdu často se stává, že Vám přijde řešení hraniční (mezi dvěmi TRL) a nemůžete se rozhodnout. Doporučuji jít na rozhodnutí od lesa - prověřte, jakou doložitelnou dokumentaci k tomu kterému stupni TRL máte.


Jako malého pomocníka dodávám alespoň jeden jednoduchý příklad technologie vývoje autonomního dronu pro zemědělské účely (například pro sledování a analýzu plodin).

TRL 1: Základní principy pozorovány a hlášeny

Popis: Teoretický výzkum zaměřený na možnost využití dronů v zemědělství.

Doložení: Publikace výzkumných prací a teoretických studií.

TRL 2: Koncept technologie navržen

Popis: Konkrétní návrh, jak by dron mohl být využit pro monitorování plodin.

Doložení: Konceptuální návrhy, teoretické modely.

TRL 3: Experimentální ověření konceptu

Popis: První laboratorní testy funkčnosti dronu, například schopnost stabilního letu.

Doložení: Protokoly z laboratorních testů, demonstrační videa.

TRL 4: Technologie ověřena v laboratoři

Popis: Dron je schopen autonomního letu a základních operací v kontrolovaném prostředí.

Doložení: Zprávy o testech, technické specifikace.

TRL 5: Technologie ověřena v relevantním prostředí

Popis: Dron je testován venku, například na zemědělském poli, ale ne v plném provozu.

Doložení: Záznamy z terénních testů, data ze senzorů.

TRL 6: Technologie demonstrována v relevantním prostředí

Popis: Dron provádí úplné monitorovací operace na zemědělském poli.

Doložení: Studie případů, analýza získaných dat.

TRL 7: Systémový prototyp demonstrace v provozním prostředí

Popis: Dron je plně integrován do zemědělského prostředí a provádí pravidelné operace.

Doložení: Detailní provozní zprávy, zpětná vazba od uživatelů.

TRL 8: Systém kompletní a kvalifikován

Popis: Dron je plně funkční, spolehlivý a připraven k masové výrobě.

Doložení: Certifikáty o shodě, závěrečné testovací zprávy.

TRL 9: Skutečné použití systému dokončeno a provozní

Popis: Dron je v širokém komerčním využití v zemědělském sektoru.

Doložení: Případové studie z reálného nasazení, tržní data.


Na příkladu je většinou vše jasné, ale určování TRL na reálné technologii bývá náročné. Pokud se cítíte ztraceni nebo si nejste jisti, zda postupujete správně, ráda s vámi správnou úroveň TRL prodiskutuji :)

Alexandra Krejzová