De minimis po letech roste

04.01.2024
Evropská komise přijala dlouho očekávanou novelu nařízení o podporách de minimis


Tato podpora se novelou navýší z 200.000 € na 300.000 € s účinností od 1. 1. 2024 a bude evidována centrálně.

Nově bude rozhodné období zahrnovat tři roky předcházející dni poskytnutí podpory, a nikoliv současný a dva předchozí fiskální roky, jak tomu bylo dosud. Přechodné období končí koncem června 2024.


De minimis je právní termín, který se používá v kontextu státní podpory pro podniky. Jedná se o pravidlo, které umožňuje poskytování omezeného množství finančních prostředků podnikům, aniž by se jednalo o neoprávněnou státní podporu.

Hlavním cílem pravidla de minimis je podpora malých a středních podniků a zajištění rovných podmínek pro hospodářskou soutěž v rámci Evropské unie. Pravidlo umožňuje členským státům poskytovat podnikům finanční prostředky do limitu, který je stanoven Evropskou komisí. Podpora De minimis může být poskytována různými způsoby, například finančními dotacemi, úvěry, zvýhodněnými úrokovými sazbami nebo daňovými úlevami. 

Jiří Kvíz

.