Digitální podnik - Technologie 4.0

Dotace na nákup nových automatických a robotických výrobních i nevýrobních technologií a pořízení hardware a software za účelem zvýšení digitální úrovně společnosti. 


Příjem žádostí o dotaci: do 15.3.2024

Kdo může získat dotaci: podniky do 249 zaměstnanců (tzv. malé a střední podniky)

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: až 60%

Jak vysokou dotaci lze získat: až 30 mil. Kč

Na co je dotace poskytována:

 • Robotizace výroby - roboty, výrobní linky, CNC stroje, aditivní technologie atp.
 • Robotizace manipulace – manipulační systémy – "robotické ruce", robotické manipulátory, dopravníky (pásové, válečkové apod.), ramena, automatické balicí stroje s automatickým ovinem atp.
 • Robotizace skladování
 • Měřicí, scanovací a testovací technologie – především zařízení jako 3D skener, přístroje pro analýzu obrazu a stanice pro kontrolu kvality atd. s integrací do nadřazeného podnikového informačního systému
 • Komunikační infrastruktura mezi prvky systému – komunikační protokoly, ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě
 • Identifikační infrastruktura – technologie sloužící k identifikaci prvků systému – strojů, zařízení, nástrojů, výrobků, materiálu a zaměstnanců – jako např. RFID, NFC, QR a čárové kódy, příslušné čtečky, terminály, tablety, chytré telefony a další nezbytné příslušenství, přístupové čipy, CCID, biometrické snímače, senzory
 • Kybernetická bezpečnost
 • Software - podnikové informační systémy jako ERP, ale také např. výrobní systémy (MES, PLM), manažerské informační systémy (MIS), business intelligence (BI)


 • Specifické podmínky výzvy:

  • Projekt musí být realizován na území ČR hlavní město Prahu (sídlo společnosti může být v Praze).
  • Podpořeny mohou být projekty, které ve věcném
   hodnocení získají min. 35 bodů z 80 možných.


   Kategorie věcného hodnocení projektů:

   • Práce s daty – datová integrace
   • Komunikační a identifikační infrastruktura
   • Robotizace, automatizace, aditivní technologie, měření
   • Predikce poruch, optimalizace údržby
   • Kybernetická bezpečnost
   • Digital skills