Technologie 4.0 - v čem spočívá dotační program na digitalizaci a strojní vybavení firem

16.11.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v minulém týdnu vyhlásilo dlouho očekávanou dotační výzvu OPTAK Digitální podnik – Technologie 4.0, ve které mohou malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) s provozovnami mimo Prahu žádat až o 60% dotaci na pořízení nových strojů a na digitalizaci.

Výzva je kolová, to znamená, že podané žádosti o dotaci budou bodovány a schváleny budou jen ty, které získají nejvyšší počet bodů.

Na co si dát u této výzvy pozor shrnuje následující desatero:

  1. Ačkoliv je dotační výzva formálně otevřena pro velké množství podnikatelských odvětví, vyplývá z jejich detailů, že je zaměřena primárně na výrobní sektory.
  2. Jedná se o náročnou výzvu, která lpí na tom, aby firmy zaváděly pokročilé technologie, robotizaci a automatizaci v duchu principů průmyslu 4.0.
  3. Každý projekt musí kromě pořízení výše uvedených strojů přispívat k jednoznačné digitalizaci firmy. Za tímto účelem lze získat dotaci také na softwarové řešení, IT infrastrukturu a služby expertů. Pokud uvažujete o jednodušším projektu pořízení samostatného výrobního stroje, pak pro vás tato dotační možnost není vhodná.
  4. V rámci pořizovaných strojů je dotace poskytována na robotizaci výroby. V takovém případě se musí jednat o autonomně fungující či vzdáleně řízené technologie, které nevyžadují přítomnost pracovníka při zahájení nebo přerušení či zastavení výroby.
  5. Dále je v rámci strojů dotace poskytována na robotické manipulační systémy, robotické skladování, měřící, skenovací a testovací technologie. V rámci bodového hodnocení žádosti o dotaci je nad rámec samotné robotizace a automatizace hlavní pozornost věnována následujícím oblastem:
  6. Data - Projekt musí mít datově vyřešeny a popsány mj. systém plánování výroby, řízení kvality, tok zakázek či materiálu. Dále pak skladové hospodářství, autonomní optimalizaci výroby či konstrukci a vývoj.
  7. Infrastruktura - Technologie identifikace prvků systému, tedy všech nebo alespoň většiny prvků, jako jsou stroje, nástroje, materiál, zaměstnanci atp. Za tímto účelem bývají používány např. technologie RFID nebo NFC. V rámci infrastruktury jsou dále posuzovány způsoby identifikace prvků systému (čtečky, čidla), infrastruktura mezi prvky (vnitropodniková síť) a komunikační protokoly mezi prvky.
  8. Údržba - V oblasti údržby je posuzován způsob řízení údržby (CMMS nebo jako součást ERP/MES), dále predikce poruch, monitoring technického stavu strojů a analýza dat z výrobních i nevýrobních technologií.
  9. Kyberbezpečnost - Kvalitní zabezpečení je přirozenou součástí všech projektů, proto je u této dotační možnosti hodnocena kyberbezpečnost z pohledu využívaných prvků jako jsou firewally a ochrany před vnějšími hrozbami a správa přístupů ve vnitropodnikové síti.
  10. Digital skills - Jedna strana mince je získat dotaci na špičkové stroje a systémy, druhou stranou mince je disponovat proškolenými zaměstnanci. Na to myslí hodnocení úrovně školení zaměstnanců v rámci digital skills.

Uvedené desatero potvrzuje, že se jedná o náročnou výzvu, která cílí na komplexní a dobře promyšlené projekty, a to je správně. Pokud mají české malé a střední podniky držet krok se zahraniční konkurencí, tak se uvedeným aktivitám nemohou vyhýbat. Je-li na ně poskytována významná dotace, je to příležitost, nad kterou by se měl management takových firem seriózně zamyslet.

A pokud se ohledně detailů potřebuje s někým poradit, může se obrátit na zkušené dotační konzultanty a jejich partnery z oblastí digitalizace a automatizace podniků.Jiří Kvíz