Nahradí AI plnohodnotně dotační konzultanty?!

20.12.2023

Ráda si povídám s chatGPT 4 :)

Nedávno jsem se jí svěřila s tím, jak složité je odhadnout, jaké množství bodů může podnik získat v hodnocení dotační žádosti podané do programu Technologie 4.0.

Hodnotí se, do jaké míry se podnik posune v automatizaci/digitalizaci svého provozu díky plánovaným investicím do technologií.

A pustili jsme se spolu do pokusu - vytvoření chatbota, který by sloužil jako dotační poradce pro program Technologie 4.0. Poskytla jsem chatGPT Builder hodnotící kritéria programu a chvíli si s ní povídala .... třeba o tom, že by bylo super, kdyby poradce uměl třeba říci:

  • zda zadaná technologie může být z programu dotována a pokud ne, pak
  • v jakém případě by mohla být dotována a taky třeba
  • kolik bodů by bylo možné získat při zařazení určité technologie.


Pokračování na: https://www.linkedin.com/pulse/konec-konzultant%2525C5%2525AF-dota%2525C4%25258Dn%2525C3%2525ADho-programu-technologie-40-krejzov%2525C3%2525A1-iuccf%3FtrackingId=%252FM2qdgb%252BxLtMLD4rGaD2IA%253D%253D/?trackingId=%2FM2qdgb%2BxLtMLD4rGaD2IA%3D%3D


Alexandra Krejzová