Žádost o dotaci s Grantuj


Na začátku klienta hodně vyzpovídáme. A to proto, abychom si poté co nejvíce vystačili s přípravou žádosti sami.​ Ale nějakou pomoc určitě budeme potřebovat. A to zejména co se týče odborných popisů záměru.​ Účet žádosti má klient vždy dostupný a žádost podáváme obvykle společně, aby klientovi nic neuniklo.


1. Analýza

 • Analýza projektového záměru: Důkladná prověrka projektu s ohledem na dotační program (OPTAK, OPŽP, TAČR, Modernizační fond atp.).​

 • Nic klienta nepřekvapí: Detailní seznámení klienta s podmínkami vybraného dotačního programu.​

 • Přílohy: Vypracování seznamu klíčových příloh pro žádost o dotaci.


2. Projektový záměr

 • Optimalizace projektu: Formulace projektu, který přesně vychází z potřeb klientovy firmy a je připravený pro úspěch v daném dotačním programu​

 • Kvalitní podnikatelský záměr: Vytvoření a sepsání špičkového podnikatelského záměru dle našich zkušeností z desítek úspěšných dotačních projektů.

 • Elektronické systémy si bereme na starost my: Žádosti o dotaci následně zpracujeme také v elektronickém systému MS2021+ / ISTA / atp.


3. Finalizace

 • Sbaleno a připraveno: Kompletace povinných příloh pro dokonalou žádost.​

 • Odeslání žádosti k hodnocení


4. Reakce na požadavky poskytovatele dotace

 • Odpovědi na míru: V případě jakýchkoli otázek a požadavků pracovníků ministerstva či zprostředkujícího subjektu během procesu hodnocení, vše flexibilně a aktivně vyřešíme tím, zajistíme potřebnou konzultaci dané problematiky a následně i zpracujeme samotnou odpověď.


5. Informační servis

 • Klient je vždy ve středu naší pozornosti: Průběžně klienta informujeme o stavu hodnocení žádosti o dotaci. 


6. Dokumentace

 • Připravíme podklady pro archivaci: Připravíme, seřadíme a předáme kompletní elektronickou dokumentaci žádosti o poskytnutí dotace k archivaci.


7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 • Právní akt o přidělení dotace: Jakmile je dotační projekt formálně schválen, zahajuje se proces vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bezpečně klienta tímto procesem provedeme, pomůžeme s přílohami i všemi procesy v informačním systému pro správu dotačních projektů. ​