RES+ 2/2024, dotace na fotovoltaické elektrárny bez vlastní spotřeby

Získejte dotaci na vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny vč. bateriového úložiště bez majoritní vlastní spotřeby. Podpořeny budou elektrárny nad 1 MWp. Příjem žádostí o dotaci: do 10.9.2024

Kdo může získat dotaci: podniky všech velikostí, stávající a budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: max. 50%

Na co je dotace poskytována: Fotovoltaické panely, bateriové úložiště, elektrolyzér (systém výroby vodíku), střídače, odborný technický nebo autorský dozor, (technologie musí být certifikovány akreditovanými certifikačními orgány)

Hlavní podmínky poskytnutí dotace:

  • zajištění technického dozoru v průběhu realizace projektu oprávněnou osobou
  • k žádosti o dotaci musí být doložena smlouva o připojení do přenosové/distribuční sítě obsahující možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby
  • rezervovaný výkon daného odběrného místa dosahuje maximálně 80% instalovaného výkonu
  • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu
  • k žádosti o dotaci musí být doložen odborný posudek  energetického specialisty či autorizovaného technika/inženýra, Smlouva o připojení k elektrizační soustavě (či smlouva o smlouvě budoucí),