Desatero dotačních podmínek výzvy RES+ 1/2024 zaměřené na podporu fotovoltaiky

17.01.2024

Konzultace dotačních projektů na fotovoltaiku z Modernizačního fondu zejména pro podnikatele jsou v plném proudu a tak je dobré zopakovat si desatero podmínek, na které si musí dát při žádosti o dotaci z programu RES+ (1/2024) největší pozor:


1. Podporovány jsou fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem od 10kWp (v Praze), resp. nad 50kWp (celá ČR mimo Prahu) do 5MWp


2. dotace na 1 projekt se pohybuje mezi 30 - 35% z celkové investice


3. Žadatel nesmí být tzv. podnik v obtížích (definici vám rádi vysvětlíme a vše s vámi ověříme)


4. K žádosti o dotaci musí žadatel doložit smlouvu o připojení FVE do distribuční/přenosové sítě, ta musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby - s žádostí o připojení do DS/PS neotálejte, lhůty mohou být nevyzpytatelné a bez smlouvy nelze žádost o dotaci podat


5. Rezervovaný výkon, uvedený ve smlouvě o připojení činí maximálně 30 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp (včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu nad 1 MWp - jinými slovy, tato dotační výzva podporuje převážně FVE s výrobou pro vlastní spotřebu


6. Pokud budete v rámci dotace žádat také o bateriové úložiště (případně elektrolyzér a ukládání do vodíku), musí takové úložiště přijmout alespoň 75% své energie z přímo připojené FVE


7. FVE nemohou být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu


8. Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě norem uvedených v dotační výzvě - toto by vám měl smluvně garantovat dodavatel FVE


9. Další důležitou povinnou přílohou, kde je s ohledem na lhůty nezbytné konat co nejrychleji, je dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem, případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení


10. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu


Co říci na závěr? Žádosti o dotaci je možné podávat od 1.3.2024 do 31.10.2024 a projekty musí být fyzicky ukončeny nejpozději do 3 let od schválení dotace. Pokud potřebujete s žádostí o dotaci pomoci, svěřte ji do rukou zkušených konzultantů Grantuj s.r.o.

Jiří Kvíz