Dotační management


Po schválení dotačního projektu přichází neméně klíčová fáze, která spočívá v jeho úspěšné realizaci. ​V rámci této fáze je nezbytné, abyste realizovali všechny náklady a aktivity dle schválené žádosti o poskytnutí dotace. Realizační fáze je kromě vlastních investičních či neinvestičních nákladů spojená také s dodržováním administrativních podmínek dotace. Díky službě dotačního managementu se můžete soustředit na vlastní realizaci vašeho projektu a administrativu s ním spojenou nechat na profesionálech.​


1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD)

 • Zpracování případného změnového řízení před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace​

 • Poradenství, kompletace příloh a asistence při vydání ROPD​

 • ​Vypracování seznamu klíčových příloh k ROPD


2. Úvodní školení k realizaci projektu

 • Proškolení hlavních parametrů Podmínek poskytnutí dotace​

 • Výklad práv a povinností z nich vyplývajících​

 • Vypracování instrukcí k naplnění podmínek Povinné publicity projektu


3. Průběžné zprávy z realizace projektu

 • Zpracování průběžných zpráv obsahujících informace o stavu realizace projektu - plnění harmonogramu, indikátorů a dalších povinných informací dle pokynů poskytovatele dotace


4. Reakce na požadavky poskytovatele dotace

 • V případě jakýchkoli otázek a požadavků úředníků ministerstva, během procesu realizace projektu, vše flexibilně a aktivně vyřešíme tím, že zajistíme potřebnou konzultaci dané problematiky a následně i zpracujeme odpověď samotnou.


5. Zpracování závěrečné zprávy 

 • Zpracování závěrečné zprávy z realizace projektu obsahující zejména:​

 • Informace o stavu realizace projektu​

 • Popis etap projektu​

 • Stav plnění indikátorů​

 • Horizontální principy​

 • Stav naplnění povinné publicity​

 • Další povinné informace dle pokynů poskytovatele dotace


6. Žádost o platbu

 • Připravíme podklady pro žádost o platbu dle požadavků poskytovatele dotace​

 • Ověření ukončení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí dotace​

 • Kontrola věcné a časové provázanosti dokumentace​

 • Stanovení výše způsobilých výdajů​

 • Zařazení výdajů do rozpočtových položek​

 • Zpracování jednotlivých typů účetních dokladů ​

 • Faktury, Smlouvy a objednávky​

 • Úhrady, zápočty


7. Přítomnost při kontrole projektu

 • V případě jakékoliv kontroly projektu ze strany poskytovatele dotace či jiných státních orgánů budeme přítomni na místě kontroly a pomůžeme vám zodpovědět všechny otázky k realizaci podmínek projektu

Administrace veřejných zakázek


Pro naše klienty zajišťujeme také administraci výběrových řízení dle pravidel pro výběr dodavatelů jednotlivých programů (např. OPTAK) i dle zákona 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Tyto služby realizujeme ve spolupráci s dvěmi profesionálními subjekty, disponujícími potřebnou praxí, garancemi a pojištěním.