Dotace Marketing

Dotace na prezentace produktů a služeb na zahraničních veletrzích a výstavách.


Příjem žádostí o dotaci: od 2. čtvrtletí 2024

Kdo může získat dotaci: podniky do 249 zaměstnanců (tzv. malé a střední podniky)

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: až 50%

Jak vysokou dotaci lze získat: až 2,45 mil. Kč

Specifické podmínky výzvy:

  • Projekt musí být realizován na území ČR hlavní město Prahu (sídlo společnosti může být v Praze).
  • V rámci jednoho projektu je podpořeno max. 5 účastí na výstavě nebo veletrhu.
  • Každý žadatel je oprávněn předložit maximálně 1 žádost o podporu.


Na co lze dotaci čerpat:

  • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.
  • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.
  • Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.